Levensloop                                                                                             <home>

JanHein (Johan Hendrik) is in augustus 1947 geboren in Den Haag. Samen met zijn oudere broer Jan Frits groeide hij op in een harmonieus gezin.

Hij bezocht lagere scholen in Den Haag en Harderwijk, middelbare scholen in St. Germain en Laye, Den Haag en Harderwijk en tenslotte de Universiteit van Utrecht, faculteit wis- en natuurkunde.

Van 1969 tot 1974 was hij werkzaam bij deze Universiteit bij de vakgroep Natuurkunde Didaktiek o.a. als leidinggevende van de afdeling college demomstratieproeven.

Vanaf 1973 was hij verbonden aan de RSG thans OSG Schoonoord te Zeist; eerst als docent Natuurkunde en Informatica, later na januari 1980 als directielid. Vanaf 1 januari 2009 als plv. voorzitter van het college van bestuur.

Per 31 december 2009 is hij (na 40 jaar) gestopt met werken.

Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau gezien zijn verdiensten voor het Openbaar Onderwijs in de regio, het Openbaar Bibliotheekwerk en het Zeister Historisch Genootschap.

Van april 2000 tot voorjaar 2009 was hij tevens werkzaam bij de gemeente Zeist op het gebied van beleidszaken betreffende het Openbaar Voortgezet Onderwijs.

Landelijk is hij betrokken geweest bij het examenprogramma Natuurkunde 1980 en de rijksleerplannen van zowel Natuurkunde als Informatiekunde.

Als lid van RVO-WI speelde hij een rol bij de invoering van de computer binnen de schooladminisraties van de 54 rijksscholen eind jaren 80.

Van 1978 tot 1994 was JanHein actief betrokken bij het Openbaar Bibliotheekwerk. Eerst als Voorzitter van het bibliotheekbestuur in Bunnik (1979-1984), later als bestuurslid van de  Provinciale Bibliotheek Centrale Utrecht (1983-1992) en weer later als bestuurslid van de NBLC (1988-1994), de toenmalige landelijke bibliotheekorganisatie.

Sinds 1997 is hij nauw betrokken bij het werk van het Zeister Historisch Genootschap (voorheen: van de Poll Stichting) als penningmeester/donateursadministrateur. Ook publiceert hij over onderwerpen uit de Zeister geschiedenis en heeft hij hier tientallen lezingen over gegeven. Daarnaast heeft hij een tiental exposities over Zeister erfgoed verzorgd in Slot Zeist en het Historisch Informatiepunt in de publiekshal van het gemeentehuis.

In januari 2015 ontving JanHein de De Monté ver Loren penning.

JanHein is in 1970 getrouwd met Lieke, voormalig lerares natuurkunde en ANW. In 2003 ontving zij de Minnaertprijs voor haar verdiensten voor de ontwikkeling van het natuurkunde onderwijs in Nederland. In 2009 werd zij, wegens haar verdiensten voor het natuurkundeonderwijs, benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Zij was/is betrokken bij veel vernieuwingsprojecten en a.o. de Natuurkunde Olympiade voor scholieren. In juli 2009 is zij gestopt met haar leraarsbaan. Daarna is zij nog enkele jaren bestuurslid geweest van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV).

Samen wonen zij sinds 1972 in Bunnik na de eerste twee huwelijksjaren in Zeist (Krullelaan 26) gewoond te hebben.

In 1973 werd Jantien geboren,  forensisch-accountant, fiscalist en bedrijfskundige in Amsterdam. Sinds februari 2004 heeft zij samen met haar partner Pascal (fiscalist) een zoon: Per en sinds maart 2007 een dochter: Hebe.

In 1975 werd Jan-Alexander geboren, theoretisch fysicus en wiskundige, gepromoveerd in Londen. Hij is thans, na enkele jaren Boston, werkzaam in Amsterdam als neurowetenschapper. Samen met zijn vrouw Fieke (eveneens gepromoveerd wiskundige/fysicus) woont hij in Utrecht. In december 2007 werd hun zoon Casper geboren; in juli 2010 gevolgd door Ivo en in oktober 2012 door Mark.

In 1977 werd Jan-Olivier geboren, journalist, historicus en auteur. Enkele jaren geleden won hij de literaire prijs van de provincie Gelderland.  Zijn grote hobby is hardlopen (800 meter). Hij publiceerde o.a in Vara-TV magazine,  Glamour, Elle en Esquire. Sinds 1 januari 2010 is hij hoofdredacteur van de Nederlandse en Vlaamse editie van Runner's World, Magazine van het jaar in 2015. Samen met zijn echtgenote woont hij samen met Esther en zoontje Marijn (juli 2006) in 's Hertogenbosch waar ook in april 2012 hun dochter Elisa geboren is. In 2018 liep hij zijn eerste marathon.

 

Huidige Activiteiten

 • Voorzitter, de Monté ver Loren Stichting
 • Voorzitter, Geheugen van Zeist (Vereniging en Stichting)
 • Penningmeester, Zeister Historisch Genootschap

Hobby’s en interessegebieden

 • Genealogie eigen familie
 • Geschiedenis van het Landgoed Schoonoord
  • De Grote Tuinbouwtentoonstelling 1909 op het Landgoed Schoonoord te Zeist
  • Stichting 'Nationaal Centrum' , Zeist 1938
  • De Driebergseweg te Zeist, ontstaan en bebouwing
  • De Blikkenburgerlaan, ontstaan en bebouwing
  • Het tuinontwerp van het landgoed Schoonoord
 • Oude prenten van Zeist
 • De geschiedenis van Zeist
 • Geschiedenis van 'de computer'
 • Metrokaarten (plattegronden)
 • Kuifje en Natuurkunde
 • Het getal Pi

Publicaties e.d. van de laatste 20 jaar

1998    Lezing De Groote Tuinbouwtentoonstelling op het Landgoed Schoonoord (1909)
2001       Boek Het voorgeslacht van Jantien, Jan-Alexander en Jan-Olivier Heimel
2002    Lezing De geschiedenis van het Landgoed Schoonoord te Zeist
2004       Boek Prof. mr dr Johan Philip de Monté ver Loren (1901-1974)
2005             Artikel Uit de collectie, Een andere Ambtsketen
2006       Boek Het Landgoed Schoonoord te Zeist
2006             Artikel Uit de collectie: Gevelstenen in Zeist
2006       Boek 50 jaar Openbaar Onderwijs op het Landgoed Schoonoord
2007    Lezing De Driebergscheweg door de eeuwen heen (Van de Poll Lezing 2007)
2007             Artikel Uit de collectie: Straatnaamborden in Zeist
2008    Lezing Het Zeister Raadhuis in de collectie v/h Zeister Hist. Genootschap
2008             Artikel Uit de collectie: Legpuzzel Raadhuis Zeist
2010    Lezing Waar ligt Schaerweijde nu eigenlijk?
2011    Lezing De 44 Zeister Litho's van Mourot en Lutgers
2011    Lezing Fragmenten uit de Zeister geschiedenis
2011             Artikel Uit de collectie: Na honderd jaar een foutje opgespoord
2011 Tentoonstelling (samen met anderen) Zeist op de Kaart
2011    Lezing Er was niet altijd Vrede en Vrijheid in Zeist
2011       Boek De 22 Zeister prenten van Daniel Stoopendaal
2011 Tentoonstelling (samen met anderen) Het Slot in Beeld
2011    Lezing Inleiding op de tentoonstelling 'het Slot in Beeld'
2012    Lezing Vrede en Vrijheid in Zeist, een globale verkenning
2012             Artikel Uit de collectie: Prenten 'Dorp Zeijst' van Jan de Beijer 
2012        Boek Catalogus en terugblik op de tentoonstelling 'Het Slot in Beeld'
2012    Lezing Korte geschiedenis van Zeist
2012             Artikel Uit de collectie: 1+4 doosjes met afbeeldingen van Zeister buitenplaatsen
2012       Boek De 44 Zeister litho's van Mourot en Lutgers                            
2012             Artikel Uit de collectie: Een boek uit 1799
2013             Artikel Uit de collectie: Drie oude Zeister poortjes
2013             Artikel De parken van 't Molenbosch, Heerewegen en de Breul
2014       Boek Prof. mr. dr. J. Ph. de Monté  ver Loren, 1901-1974
2014    Lezing Prof. mr. dr. J. Ph. de Monté  ver Loren, 1901-1974
2014    Lezing Nieuw Beerschoten
2014       Boek De '3' Zeister gravures van Casper Specht
2014       Boek Advertenties uit de Weekbode 1909
2015             Artikel De verhuizing van het ZHG
2015 Tentoonstelling ADO-Speelgoed (in het HIP)
2015                Boekbespreking Boeiend overzichtswerk Utrechts universitair verzet (in Oud Utrecht)
2015    Lezing Nieuw Beerschoten met parkrondleiding (Zomerschool Zeist)
2015       Boek De 7 Zeister tekeningen van J.A. Knip
2015 Tentoonstelling De Dorpsstraat, de oudste straat van Zeist (in Slot Zeist)
2015                   Catalogus De Dorpsstraat, de oudste straat van Zeist
2016 Tentoonstelling Kraal, een Zeister boekhandelaar (in het HIP)
2016 Tentoonstelling 55 jaar Openbaar onderwijs op het landgoed Schoonoord
2016    Lezing Beek en Royen met rondleiding  2x  (Zomerschool Zeist)
2016           Artikel Uit de collectie: Drankbestrijding in 1905
2016    Lezing Beek en Royen (korte versie) 2x (Doedag Geheugen van Zeist)
2016    Lezing De geschiedenis van Zeist (Probus Bunnik)
2016 Tentoonstelling mevrouw A.A. Hoogstraten-Schoch (in het HIP)
2016    Lezing Waarom werden de Zeister v/d Polls gemiddeld meer dan twee maal begraven (Vrijwilligers ZHG)
2016    Lezing Kosmos, het gebouw en de firma (Historisch Café)
2016 Tentoonstelling 40 jaar, Bewonersvereniging Lyceumkwartier in het HIP
2016 Tentoonstelling Het Walkartpark in het HIP
2016            Artikel  Het grote glas-in-loodraam in de publiekshal van het gemeentehuis
2017     Lezing                           Genealogie van de familie Heimel, hoe doe je dat? (Probus Ermelo)
2017 Tentoonstelling Het Landgoed Schoonoord met openingswoord (in het HIP)
2017     Lezing Het Landgoed Schoonoord met excursie (Zomerschool Zeist)
2017             Artikel Uit de collectie: Een 'nieuwe' Zeister litho uit 1829 ontdekt
2017      Lezing De Zeister tak van de familie Van de Poll (v/d Polllezing 2017)
2017 Tentoonstelling 65 jaar Zeister Historisch Genootschap (HIP)
2017 Tentoonstelling Cornelis Smitskamp (in het HIP)
2018 Tentoonstelling De ontwerpers van GERO (in het HIP)
2018         Tentoonstelling Boekenweekgeschenken 1930-2018 (in het HIP)
2018                       Artikel Uit de collectie: Een reclamelitho van A.J. Reynvaan, tabaksfabrikant
2018 Tentoonstelling Prof. mr.dr. J.Ph. de Monté ver Loren (in het HIP)
2018      Lezing De weduwen van Cattenbroeck (Historisch Café)
     
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.