Levensloop                                                                                             <home>

JanHein (Johan Hendrik) is in augustus 1947 geboren in Den Haag. Samen met zijn oudere broer Jan Frits groeide hij op in een harmonieus gezin.

Hij bezocht lagere scholen in Den Haag en Harderwijk, middelbare scholen in St. Germain en Laye, Den Haag en Harderwijk en tenslotte de Universiteit van Utrecht, faculteit wis- en natuurkunde.

Van 1969 tot 1974 was hij werkzaam bij deze Universiteit bij de vakgroep Natuurkunde Didaktiek o.a. als leidinggevende van de afdeling college demonstratieproeven.

Vanaf 1973 was hij verbonden aan de RSG thans OSG Schoonoord te Zeist; eerst als docent Natuurkunde en Informatica, later na januari 1980 als directielid. Vanaf 1 januari 2009 als plv. voorzitter van het college van bestuur.

Van april 2000 tot voorjaar 2009 was hij tevens werkzaam bij de gemeente Zeist op het gebied van beleidszaken betreffende het Openbaar Voortgezet Onderwijs.

Per 31 december 2009 is hij (na 40 jaar) gestopt met werken.

Bij zijn afscheid van Schoonoord werd hij benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau gezien zijn verdiensten voor het Openbaar Onderwijs in de regio, het Openbaar Bibliotheekwerk en het Zeister Historisch Genootschap.

Landelijk is hij betrokken geweest bij het examenprogramma Natuurkunde 1980 en de rijksleerplannen van zowel Natuurkunde als Informatiekunde.

Als lid van RVO-WI speelde hij een rol bij de invoering van de computer binnen de schooladminisraties van de 54 rijksscholen eind jaren 80.

Van 1978 tot 1994 was JanHein actief betrokken bij het Openbaar Bibliotheekwerk. Eerst als Voorzitter van het bibliotheekbestuur in Bunnik (1979-1984), later als bestuurslid van de  Provinciale Bibliotheek Centrale Utrecht (1983-1992) en weer later als bestuurslid van de NBLC (1988-1994), de toenmalige landelijke bibliotheekorganisatie.

Sinds 1997 is hij nauw betrokken bij het werk van het Zeister Historisch Genootschap (voorheen: van de Poll Stichting) als penningmeester/donateursadministrateur. Ook publiceert hij over onderwerpen uit de Zeister geschiedenis en heeft hij hier tientallen lezingen over gegeven. Daarnaast heeft hij een tiental exposities over Zeister erfgoed verzorgd in Slot Zeist en het Historisch Informatiepunt in de publiekshal van het gemeentehuis.

In januari 2015 ontving JanHein de De Monté ver Loren penning.

Van 2017 tot april 2019 was hij voorzitter van zowel de vereniging als de stichting "Geheugen van Zeist." Bij zijn afscheid ontving hij de Zeister gemeentelijke waarderingsprijs "Ot en Sien".

JanHein is in 1970 getrouwd met Lieke, voormalig lerares natuurkunde en ANW. In 2003 ontving zij de Minnaertprijs voor haar verdiensten voor de ontwikkeling van het natuurkunde onderwijs in Nederland. In 2009 werd zij, wegens haar verdiensten voor het natuurkundeonderwijs, benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Zij was/is betrokken bij veel vernieuwingsprojecten en a.o. de Natuurkunde Olympiade voor scholieren. In juli 2009 is zij gestopt met haar leraarsbaan. Daarna is zij nog enkele jaren bestuurslid geweest van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV).

Samen wonen zij sinds 1972 in Bunnik na de eerste twee huwelijksjaren in Zeist (Krullelaan 26) gewoond te hebben.

In 1973 werd Jantien geboren,  forensisch-accountant, fiscalist en bedrijfskundige in Amsterdam. Sinds februari 2004 heeft zij samen met haar partner Pascal (fiscalist) een zoon: Per en sinds maart 2007 een dochter: Hebe.

In 1975 werd Jan-Alexander geboren, theoretisch fysicus en wiskundige, gepromoveerd in Londen. Hij is thans, na enkele jaren Boston, werkzaam in Amsterdam als neurowetenschapper. Samen met zijn vrouw Fieke (eveneens gepromoveerd wiskundige/fysicus) woont hij in Utrecht. In december 2007 werd hun zoon Casper geboren; in juli 2010 gevolgd door Ivo en in oktober 2012 door Mark.

In 1977 werd Jan-Olivier geboren, journalist, historicus en auteur. Enkele jaren geleden won hij de literaire prijs van de provincie Gelderland.  Zijn grote hobby is hardlopen (800 meter). Hij publiceerde o.a in Vara-TV magazine,  Glamour, Elle en Esquire. Sinds 1 januari 2010 is hij hoofdredacteur van de Nederlandse en Vlaamse editie van Runner's World, Magazine van het jaar in 2015. Samen met zijn echtgenote woont hij samen met Esther en zoontje Marijn (juli 2006) in 's Hertogenbosch waar ook in april 2012 hun dochter Elisa geboren is. In 2018 liep hij zijn eerste marathon.

 

Huidige Activiteiten

 • Voorzitter, de Monté ver Loren Stichting
 • Penningmeester, Zeister Historisch Genootschap

Hobby’s en interessegebieden

 • Genealogie eigen familie
 • Geschiedenis van het Landgoed Schoonoord
  • De Grote Tuinbouwtentoonstelling 1909 op het Landgoed Schoonoord te Zeist
  • Stichting 'Nationaal Centrum' , Zeist 1938
  • De Driebergseweg te Zeist, ontstaan en bebouwing
  • De Blikkenburgerlaan, ontstaan en bebouwing
  • Het tuinontwerp van het landgoed Schoonoord
 • Oude prenten van Zeist
 • De geschiedenis van Zeist
 • Geschiedenis van 'de computer'
 • Metrokaarten (plattegronden)
 • Kuifje en Natuurkunde
 • Het getal Pi

Publicaties e.d. van de laatste 20 jaar

1998 Lezing Z01 De Groote Tuinbouwtentoonstelling op het Landgoed Schoonoord (1909)
2001 Boek A Het voorgeslacht van Jantien, Jan-Alexander en Jan-Olivier Heimel
2002 Lezing Z02 De geschiedenis van het Landgoed Schoonoord te Zeist
2004 Boek 1 Prof. mr dr Johan Philip de Monté ver Loren (1901-1974)
2005 Artikel 1 Uit de collectie, Een andere Ambtsketen
2006 Boek 2 Het Landgoed Schoonoord te Zeist
2006 Artikel 2 Uit de collectie: Gevelstenen in Zeist
2006 Boek 3 50 jaar Openbaar Onderwijs op het Landgoed Schoonoord
2007 Lezing Z09 De Driebergscheweg door de eeuwen heen (Van de Poll Lezing 2007)
2007 Artikel 3 Uit de collectie: Straatnaamborden in Zeist
2008 Lezing Z11 Het Zeister Raadhuis in de collectie v/h Zeister Hist. Genootschap
2008 Artikel 4 Uit de collectie: Legpuzzel Raadhuis Zeist
2010 Lezing Z13 Waar ligt Schaerweijde nu eigenlijk?
2011 Lezing Z16 De 44 Zeister Litho's van Mourot en Lutgers
2011 Lezing Z17 Fragmenten uit de Zeister geschiedenis
2011 Artikel 5 Uit de collectie: Na honderd jaar een foutje opgespoord
2011 Tentoonstelling 1 (samen met anderen) Zeist op de Kaart
2011 Lezing Z18 Er was niet altijd Vrede en Vrijheid in Zeist
2011 Boek 6 De 22 Zeister prenten van Daniel Stoopendaal
2011 Tentoonstelling 2 (samen met anderen) Het Slot in Beeld
2011 Lezing Z19 Inleiding op de tentoonstelling 'het Slot in Beeld'
2012 Lezing Z25 Vrede en Vrijheid in Zeist, een globale verkenning
2012 Artikel 6 Uit de collectie: Prenten 'Dorp Zeijst' van Jan de Beijer 
2012 Boek 4 Catalogus en terugblik op de tentoonstelling 'Het Slot in Beeld'
2012 Lezing Z22 Korte geschiedenis van Zeist
2012 Artikel 7 Uit de collectie: 1+4 doosjes met afbeeldingen van Zeister buitenplaatsen
2012 Boek 8 De 44 Zeister litho's van Mourot en Lutgers                            
2012 Artikel 8 Uit de collectie: Een boek uit 1799
2013 Artikel 9 Uit de collectie: Drie oude Zeister poortjes
2013 Artikel 10 De parken van 't Molenbosch, Heerewegen en de Breul
2014 Boek  9 Prof. mr. dr. J. Ph. de Monté  ver Loren, 1901-1974
2014 Lezing 12 (boek pres.) Prof. mr. dr. J. Ph. de Monté  ver Loren, 1901-1974
2014 Lezing Z28 Nieuw Beerschoten
2014 Boek 10 De '3' Zeister gravures van Casper Specht
2014 Boek 11 Advertenties uit de Weekbode 1909
2015 Artikel 11 De verhuizing van het ZHG
2015 Tentoonstelling 3 ADO-Speelgoed (in het HIP)
2015 Boekbespreking Boeiend overzichtswerk Utrechts universitair verzet (in Oud Utrecht)
2015 Lezing Z30 Nieuw Beerschoten met parkrondleiding (Zomerschool Zeist)
2015 Tentoonstelling 4 De Dorpsstraat, de oudste straat van Zeist (in Slot Zeist)
2015 Boek 12  Catalogus  De Dorpsstraat, de oudste straat van Zeist
2016 Tentoonstelling 5 Kraal, een Zeister boekhandelaar (in het HIP)
2016 Tentoonstelling 6 55 jaar Openbaar onderwijs op het landgoed Schoonoord
2016 Lezing Z32 Beek en Royen met rondleiding  2x  (Zomerschool Zeist)
2016 Artikel 12 Uit de collectie: Drankbestrijding in 1905
2016 Lezing Z33 Beek en Royen (korte versie) 2x (Doedag Geheugen van Zeist)
2016 Lezing Z34 De geschiedenis van Zeist (Probus Bunnik)
2016 Tentoonstelling 7 mevrouw A.A. Hoogstraten-Schoch (in het HIP)
2016  Lezing Z35 Waarom werden de Zeister v/d Polls gemiddeld meer dan twee maal begraven (Vrijwilligers ZHG)
2016 Lezing Z36 Kosmos, het gebouw en de firma (Historisch Café)
2016 Tentoonstelling 8 40 jaar, Bewonersvereniging Lyceumkwartier in het HIP
2016 Tentoonstelling 9 Het Walkartpark in het HIP
2016 Artikel 13 Het grote glas-in-loodraam in de publiekshal van het gemeentehuis
2017 Lezing  A                          Genealogie van de familie Heimel, hoe doe je dat? (Probus Ermelo)
2017 Tentoonstelling 10 Het Landgoed Schoonoord met openingswoord (in het HIP)
2017 Lezing Z38 Het Landgoed Schoonoord met excursie (Zomerschool Zeist)
2017 Artikel 14 Uit de collectie: Een 'nieuwe' Zeister litho uit 1829 ontdekt
2017  Lezing Z39 De Zeister tak van de familie Van de Poll (v/d Polllezing 2017)
2017 Tentoonstelling 11 65 jaar Zeister Historisch Genootschap (HIP)
2017 Tentoonstelling 12 Cornelis Smitskamp (in het HIP)
2018 Tentoonstelling 13 De ontwerpers van GERO (in het HIP)
2018         Tentoonstelling 14 Boekenweekgeschenken 1930-2018 (in het HIP)
2018           Artikel 15 Uit de collectie: Een reclamelitho van A.J. Reynvaan, tabaksfabrikant
2018 Tentoonstelling 15 Prof. mr.dr. J.Ph. de Monté ver Loren (in het HIP)
2018 Lezing Z44 De weduwen van Cattenbroeck (Historisch Café)
2018

Lezing Z45

De weduwen van Cattenbroeck (Historische Ver. Linschoten)
2019

Lezing Z46 (boek pres.)

De Groote Tuinbouwtentoonstelling op het landgoed Schoonoord in 1909 
2019

Boek 13

De Groote Tuinbouwtentoonstelling op het landgoed Schoonoord in 1909
2019 Tentoonstelling 16 De Groote Tuinbouwtentoonstelling op het landgoed Schoonoord in 1909 (HIP)
2019 Lezing Z47 (inl. tentoon.) De Groote Tuinbouwtentoonstelling op het landgoed Schoonoord in 1909 (HIP)
2019 Boek 14

De 7 Zeister tekeningen van J.A. Knip 

2019 Boek 15

De 19 Zeister tekeningen van Johannes de Bosch

2019 Boek 16

De 5 Zeister tekeningen van J.M. de Monté ver Loren 

2019 Boek 18 Familie van de Poll, de Zeister tak (nog te verschijnen). 
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.