Curiculum Vitae

Personalia

achternaam       Heimel

meisjesnaam     Robeer

roepnaam          Lieke

adres                 BUNNIK        

website              www.heimel.eu/lieke

geboren             1948 in Batavia

burg. staat         getrouwd sinds 1970, drie (volwassen) kinderen, 7 kleinkinderen

Opleidingen

1966                  diploma HBS-B

1969                  diploma MO-A  Natuur en scheikunde, Universiteit Utrecht

1972                  diploma MO-B  Natuurkunde, Universiteit Utrecht

1981                  diploma Stralingsdeskundige A, Universiteit Utrecht

  1e graads bevoegdheid Algemene Natuurwetenschappen, Universiteit Utrecht

nascholing Natuurkunde o.a. Astrofysica, Biofysica, Elementaire deeltjes,

           Interactieve Natuurkunde en Weerkunde, Sterrekunde, IP-Coach, etc.

nascholing Informatica o.a. Gevorderden cursus nivo en Systeembeheer nivo

Activiteiten

1969- 1975        Lerares Natuurkunde , Het Nieuwe Lyceum, Bilthoven      

1974- 1998        Lerares Natuurkunde , RSG/OSG Schoonoord, Zeist/Doorn                     

1980- 1990                    tevens Informatiekunde                                                       

1995- 1998                    tevens Algemene Natuurwetenschappen    

1998- 2010        Lerares Natuurkunde, Rembrandt College, Veenendaal

1999- 2010                    tevens Algemene natuurwetenschappen

1994- 1999        Extern medewerker APS,  project natuurwetenschappen en techniek,

                                      deskundige 2e fase, ICT en ANW

1992- 2014        Betrokken bij Nationale Natuurkunde Olympiade               

1993- 1999        Betrokken bij Project HAVO-HBO (Hogeschool van Utrecht)                    

1997- 2000        Lid Onderwijscommissie van de Ned. Natuurkundige Vereniging

1995- 1999        Schoolcoördinator Netwerk Beta-groei (VO-WO, Universiteit Utrecht) en

                          lid van de redactie van Netnummer een hierbij horend tijdschrift

1997- 2010        Lid veldadvisering Voortgezet Onderwijs SLO, diverse vakken

1996- 2000        Lid van de Natuurkunde- redactie maandblad NVOX

1994- 2000        Lid Beroepenveld-commissie 1e graadsopleidingen FEO van H.U.

2002                 Betrokken bij opstellen beroepskwaliteiten/competentie leraren

1999-2003         Lid programmacommissie landelijke ANW-conferentie (APS)

2002-2003        Bestuurslid ANW-kring Midden (NVON)

2009-2012        Bestuurslid Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Diverse publicaties in onderwijstijdschriften en boeken, waaronder een bijdrage in Vakken vullen in het studiehuis.

Zie verder tabblad publicaties.

Opmerkingen bij het CV van Lieke Heimel:

Lieke staat vanaf haar 21ste voor de klas.

Veel leerlingen zijn door haar gestimuleerd tot deelname aan natuurkunde olympiade. Twee keer haalt een leerling een medaille op de internationale (één daarvan was haar oudste zoon). Daarna was zij zeer actief bij de productie van vragen en bij de verdere organisatie van de nationale natuurkunde olympiade. Ook was zij een aantal jaren besuurslid.

In 1996 winnen 5 van haar leerlingen de scholenprijs natuurkunde door het winnen van het nationale natuurkunde tournooi. Opmerkelijke was de samenstelling van het team: drie van de vijf leerlingen zijn meisjes.

Lieke heeft zelf les gehad van Wim Lignac (Den Haag, 1962-1964), Wob Zandstra (Harderwijk 1964-1966) en heeft in Utrecht onderzoek gedaan bij Herman Hooymayers (1969-1971). Alle drie corifeen binnen het Nederlandse natuurkunde onderwijs.

In 1997 was zij op haar school de drijvende kracht om een multimedialokaal  te realiseren en leerlingen de schoolsite te laten ontwikkelen.

Lieke heeft vanaf 1994 een aantal jaren workshops geleid tijdens de Woudschotenconferentie; enkele jaren zelfs twee verschillende. In 2000 was zij er conferentievoorzitter.

In haar APS tijd heeft zij een aantal cursussen gegeven o.a.over computergebruik in het na/sk/bi onderwijs en ANW

Zij was proefschooldocent ANW. Samen met een collega heeft zij de basis gelegd onder de jaarlijkse ANW-conferentie. In het eerste jaar van de reguliere ANW-cursussen heeft zij op diverse plaatsen gastlessen gegeven.

Zij was deelnemer aan diverse experimenten rond leerplan en examinering natuurkunde:

bv  Centraal Examen Natuurkunde met de computer, Moderne Natuurkunde en NLT.

Een aantal jaren was zij betrokken bij de examenbesprekingen Natuurkunde in Utrecht.