Penningmeester Zeister Historisch Genootschap

 

Voorzitter De Monté ver Loren Stichting

 

Donateursadministrateur ZHG

 

 

 

Schrijver boeken en artikelen over de geschiedenis van Zeist

 

 

Onderzoeker genealogie Heimel en Heijmel