Levensloop

JanHein (Johan Hendrik) is in augustus 1947 geboren in Den Haag. Samen met een oudere broer Jan Frits groeide hij op in een harmonieus gezin.

Hij bezocht lagere scholen in Den Haag en Harderwijk, middelbare scholen in St. Germain en Laye, Den Haag en Harderwijk en tenslotte de Universiteit van Utrecht, faculteit wis-en natuurkunde.

Van 1969 tot 1974 was hij werkzaam bij deze Universiteit bij de vakgroep Natuurkunde Didaktiek..

Vanaf 1973 was hij verbonden aan de RSG later OSG Schoonoord te Zeist; eerst als docent Natuurkunde en Informatica, na januari 1980 als directielid. Vanaf 1 januari 2009 als plv. voorzitter van het college van bestuur.

Van april 2000 tot voorjaar 2009 was hij tevens werkzaam bij de gemeente Zeist op het gebied van beleidszaken betreffende het Openbaar Voortgezet Onderwijs.

Per 31 december 2009 is hij (na 40 jaar) gestopt met werken.

Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau gezien zijn verdiensten voor het Openbaar Onderwijs in de regio, het Openbaar Bibliotheekwerk en het Zeister Historisch Genootschap.

Landelijk was hij betrokken geweest bij het examenprogramma Natuurkunde 1980 en de rijksleerplannen van zowel Natuurkunde als Informatiekunde.

Hij heeft begin jaren 80 een schooladministratiepakket ontwikkeld wat voorbeeld stond voor veel latere pakketten. Als lid van RVO-WI speelde hij een rol bij de automatisering van de 54 rijksscholen eind jaren 80

Van 1978 tot 1994 was JanHein actief betrokken bij het Openbaar Bibliotheekwerk. Eerst als Voorzitter van het bibliotheekbestuur in Bunnik (1979-1984), later als plv. voorzitter van de  Provinciale Bibliotheek Centrale Utrecht (1983-1992) en weer later als bestuurslid van de NBLC (1988-1994), de toenmalige landelijke bibliotheekorganisatie.

Sinds 1997 is hij nauw betrokken bij het werk van het Zeister Historisch Genootschap (voorheen: van de Poll Stichting) als penningmeester/donateursadministrateur. Ook publiceert hij over onderwerpen uit de Zeister geschiedenis en houdt hij hier lezingen over.

JanHein is in 1970 getrouwd met Lieke, lerares natuurkunde en ANW. In 2003 ontving zij de Minnaertprijs voor haar verdiensten voor de ontwikkeling van het natuurkunde onderwijs in Nederland. In 2009 werd zij, wegens haar verdiensten voor het natuurkundeonderwijs, benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Zij was betrokken bij veel vernieuwingsprojecten en a.o. de Natuurkunde Olympiade voor scholieren. In juli 2009 is zij gestopt met haar leraarsbaan. Daarna is zij nog enkele jaren bestuurslid geweest van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV).

Samen wonen zij sinds voorjaar 2022 weer in Zeist na 50 jaar in Bunnik gewoond te hebben. De eerste twee huwelijksjaren werden ook in Zeist (Krullelaan) doorgebracht.

In 1973 werd Jantien geboren,  forensisch-accountant, fiscalist en bedrijfskundige in Amstesterdam. Sinds februari 2004 heeft zij samen met haar partner Pascal (fiscalist) een zoon: Per en sinds maart 2007 een dochter: Hebe.

In 1975 werd Jan-Alexander geboren, theoretisch fysicus en wiskundige, gepromoveerd in Londen. Hij is thans, na enkele jaren Boston, werkzaam in Amsterdam als werkgroep leider bij het Nederlands Hersen Instituut. Samen met zijn vrouw Fieke (eveneens gepromoveerd wiskundige/fysicus) woont hij in Utrecht. In december 2007 werd hun zoon Casper geboren; in juli 2010 gevolgd door Ivo in oktober 2012 door Mark.

In 1977 werd Jan-Olivier geboren, journalist, historicus en auteur. Enkele jaren geleden won hij de literaire prijs van de provincie Gelderland.  Zijn grote hobby is hardlopen (800 meter). Hij publiceerde o.a in Vara-TV magazine,  Glamour, Elle en  Esquire. Vanaf 2010 was hij hoofdredacteur van de Nederlandse en Vlaamse editie van Runner’s World, later ook van Bicycling en nog twee maandbladen. In 2023 was hij chef sport van drie Brabantse kranten. Thans is hij Creative Director van BusinessWise. Hij is getrouwd met Esther (journaliste en kinderboeken schrijfster). Zij wonen samen met zoon Marijn (juli 2006) en de in april 2012 geboren dochter Elisa in ’s Hertogenbosch.